Poznaj naszych ekspertów

Prelegenci

Agnieszka Szajkowska

Prawniczka, od 2006 roku zajmująca się zamówieniami publicznymi. Wdrażała i usprawniała procesy zakupowe w wielu instytucjach. Prowadziła tysiące postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Katarzyna Woźniak

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Poznania. Magister prawa, wykładowca akademicki i szkoleniowiec w dziedzinie zamówień publicznych, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Z zamówieniami publicznymi związana blisko 20 lat. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz dużych podmiotów zamawiających oraz reprezentacji stron przed  Krajową Izbą Odwoławczą. Prywatnie szczęśliwa mama trójki dzieci.

dr Norbert GILL

Doktor nauk prawnych oraz doktor nauk humanistycznych. Wykonuję zawód radcy prawnego i nauczyciela akademickiego. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych, począwszy od międzynarodowych korporacji, a skończywszy na przedsiębiorcach.

Kinga Ławniczak

Radca Prawny Kinga Ławniczak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, biegły, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, współpracuje z kilkoma ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju w tym z Kancelarią Prawną Mediator. Ma praktykę w występowaniu przed KIO, a także w reprezentowaniu w postępowaniu skargowym przed SO. Jako jedyna zaskarżyła ustawę o zamówieniach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego.

Wioletta Seredyńska

Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z 18-letnim doświadczeniem tak po stronie zamawiającego jak i wykonawcy. Szkoleniowiec, prelegent, wykładowca. Współpracuje z zamawiającymi klasycznymi i sektorowymi. Doradza wielu wykonawcom. Do niedawna Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, obecnie Kierownik Biura Zamówień Publicznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Joanna MARCZEWSKA

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, WPIA Uniwersytetu SWPS, absolwentka studium podyplomowego Szkoły Głównej Handlowej. Najważniejsze zalety Joanny to determinacja w osiąganiu założeń i nastawienie na rozwiązywanie problemów, co zapewnia skuteczne działanie i uzyskiwanie wymiernych efektów. W latach 2006-2010 r. pracowała dla wykonawców realizując projekty dla sektora publicznego. Od 2010 – 2014 r. wykonywała kontrole w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych. Obecnie, prowadzi działalność doradczą , reprezentując strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, świadcząc pomoc dla wykonawców przy składaniu i obronie ofert oraz dla zamawiających obsługując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

JAN KOSMECKI

Kierownik Oddziału Polityki Mobilności i Transportu w strukturze Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę w administracji samorządowej rozpoczął w 2007 roku. Brał udział w tworzeniu strategicznych dokumentów o tematyce transportowej w Mieście Poznaniu. Od 2017 roku zaangażowany w tematykę związaną z elektromobilnością oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań transportowych w celu zrównoważenia mobilności miejskiej.

Anna OPARA-RAK

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy. Wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym.

Zygmunt Kopacz

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydział Inżynierii Zarządzania. Doświadczenie zdobywał w Przemyśle stoczniowym. Elektronizacja procesów zakupowych w biznesie od 2009. Elektronizacja zamówień publicznych sektora publicznego od 2012.

Jacek Kamza

Jego pasją zawsze była historia i sport, a skoro historia, to również dokumenty. A gdzie dokumenty to archiwizacja. Od prawie 20 lat archiwista idący za pan brat z rozwojem technologii. Będąc właścicielem firmy rozwijał gamę produktów i usług archiwizacyjnych dla nowej formy dokumentu – dokumentu elektronicznego. Obecnie pracuje w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Specjalizuje się w przekładaniu zasad tradycyjnych procedur archiwizacji na archiwizację dokumentów elektronicznych.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Prawnik, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Doradca z 19 letnim stażem w zamówieniach publicznych. Ekspert zamówień publicznych Wydawnictwa LEX Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Autorka ponad 1100 opinii oraz licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami w zakresie szkoleń i doradztwa na każdym etapie prowadzonych postępowań przetargowych, a także w zakresie kompleksowej obsługi postępowań poniżej i powyżej progów unijnych.

Grzegorz Bebłowski

Właściciel Kancelarii Doradztwa Zamówień Publicznych. Z zamówieniami związany od 2007 roku. Między innymi obejmował stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych, Prokurenta Spółki i Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych – Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Autor projektów nowelizacji ustawy wraz z uzasadnieniem o zmianie ustawy, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – w zakresie rejestru umów, oraz konsultant i uczestnik procesu legislacyjnego tej ustawy. Pełnomocnik Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych. Posiada również duże doświadczenie przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.

mec. Krzysztof Fijołek

Radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, od 2017 r. Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego w Urzędzie Zamówień Publicznych. W ramach budowanej w Urzędzie Zamówień Publicznych Platformy e-Zamówienia współtworzył model biznesowy jej funkcjonowania oraz jest odpowiedzialny za definiowanie procesów biznesowych, analizę biznesową i systemową. W ramach projektu budowy Platformy pełni rolę Właściciela Produktu oraz Kierownika ds. zmiany biznesowej. Współtwórca narzędzia do elektronicznej komunikacji miniPortal. W latach 2015 – 2017 Dyrektor w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadający za Pion zamówień publicznych w Resorcie, w latach 2016-2017 członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów, od 2017 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Małgorzata Filipek – Orwat

Praktyk zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem, konsultant i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości.

DARIUSZ KOBA

Członek Rady Zamówień Publicznych Trener i założyciel www.koba-consulting.pl. Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Mateusz Bartosiewicz

Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod PZP. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 130 tys. zł.

Maciej Gnela

Od 2009 roku prowadzi szkolenia i wykłady z zamówień publicznych dla zamawiających, przy uwzględnieniu praw istotnych dla wykonawców. Odbiorcy jego szkoleń to przedstawiciele Lasów Państwowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym także ze Słowacji), wojska, policji, straży pożarnych, Polskich Parków Narodowych, agencji rządowych, jednostek zdrowia publicznego. Akcydentalnie prowadzi wykłady dla wykonawców różnych branż. Szacunkowo w okresie 2007-2022 – 7400 godzin wykładowych.

Andrzej ŁUKASZEWICZ

Szkoleniowiec i prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Zamówienia Publiczne ), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wycena nieruchomości), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zamówienia Publiczne.

MACIEJ MARCINKOWSKI

Z wykształcenia historyk, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na AE w Poznaniu oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego na UAM w Poznaniu. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom skarbowym, praniu brudnych pieniędzy i korupcji a także compliance. Od 2017 Dyrektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, przedtem pracownik administracji skarbowej w latach 1992-2016, gdzie zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w tym szefa wielkopolskiego wywiadu skarbowego, Dyrektora Izby skarbowej w Szczecinie, Wicedyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu odpowiedzialnego za pion zwalczania przestępczości podatkowej i korupcji.

Paweł Nocoń

Kierownik Oddziału Inwestycji Architektonicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa. W zamówieniach pracuje 19 lat. Prowadzi postępowania dla wydziałów Urzędu Miasta, jak i dla jednostek miejskich w ramach pomocniczych działań zakupowych. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Aspekty społeczne, a także elektromobilność w zamówieniach publicznych darzy szczególnym zainteresowaniem.

Piotr Biłas

Radca Generalny w Biurze Organizacyjno-Finansowym w Urzędzie Zamówień Publicznych, Kierownik Projektu budowy Platformy e-Zamówienia , Kierownik Zespołu ds. Informatyzacji Zamówień Publicznych i Utrzymania Usług.

Alicja Małasiak

Prokurator, pracuje w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu w 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Zawodowo zajmuje się sprawami z zakresu przestępstw gospodarczych oraz przestępstw skarbowych. Wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca akademicki.

Obejrzyj transmisję POZAP na żywo!