O czym rozmawialiśmy?

Poznaj agendę pozap 2022

program pozap 2022

9:00 - 9:15

Otwarcie POZAP i przywitanie gości

Temat 1 | 9:15 - 10:00

Odpowiedzialność w zamówieniach publicznych i rola sygnalistów

Temat 2 | 10:15 - 11:00

Archiwizacja w zamówieniach publicznych

Co elektronizacja zamówień zmieniła w procesie archiwizacji?

Powszechne błędy zamawiających w zakresie archiwizacji.

Jak powinien wyglądać proces archiwizacji elektronicznych zamówień?

Temat 3 | 11:15 - 12:00

Top 5 wyzwań w planowaniu zamówień publicznych

Planowanie zamówień a plan postępowań.

Dlaczego powinniśmy prowadzić plan wszystkich zamówień?

Jakie są najczęstsze błędy w procesie planowania?

Jak usprawnić planowanie w taki sposób, by nie uniknąć stosowania przepisów ustawy?

12:00 - 12:45

Przerwa obiadowa

Temat 4 | 12:45 - 13:30

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Temat 5 | 13:45 - 14:30

E-zamówienia jako następca MiniPortalu

14:30 - 15:00

Losowanie voucherów na usługi od konsultantów i prelegentów POZAP

Temat 6 | 15:15 - 16:00

Zmiany umów o zamówienie publiczne

Panel będzie dostępny dla uczestników wydarzenia, którzy wybrali formę stacjonarną.

16:00 - 16:15

Zakończenie POZAP i pożegnanie uczestników

Obejrzyj transmisję POZAP na żywo!